Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARE TREINDUSTRIER KAUPANGER AS

Organisasjonsnummer

991780750

Forretningsadresse

Bordvegen 2, 6854 KAUPANGER

Postadresse

Bordvegen 2, 6854 KAUPANGER

Antall lønnsmottakere

61

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.04.2023–28.04.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ARE TREINDUSTRIER KAUPANGER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2