Sentralt godkjente foretak

Finn foretak

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter

Som valgfri tilleggsinformasjon kan foretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har en forsikringsordning for de ansatte.

Sentral godkjenning - en kvalitetsordning for bedrifter i byggenæringen

Sentralt godkjent administreres av Direktoratet for byggkvalitet

Sentralt godkjent er en frivillig kvalitetsordning. Foretakene som er tatt opp i ordningen, har søkt Direktoratet for byggkvalitet om godkjenning og dokumentert at de fyller kravene.

Målet med kvalitetsordningen er at den skal bidra til å fremme kvalitet og seriøsitet blant alle aktører i byggenæringen. Det er straffbart å misbruke merket.