Sentral godkjenning av føretak

Finn føretak

Sentralt godkjent er ei kvalitetsordning

Føretak som er sentralt godkjente har kompetanse, erfaring og system som er tilpassa deira aktivitet i byggenæringa. Desse føretaka kan dokumentere at dei har:

  • Riktig kompetanse og erfaring frå fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutinar
  • Betalt skatter og avgifter

Som valfri tilleggsinformasjon kan føretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har ein forsikringsordning for dei tilsette.

Sentral godkjenning - ei kvalitetsordning for bedrifter i byggenæringa

Sentralt godkjent blir administrert av Direktoratet for byggkvalitet

Sentralt godkjent er ei frivillig kvalitetsordning. Føretaka som er tekne opp i ordninga, har søkt Direktoratet for byggkvalitet om godkjenning og dokumentert at dei fyller krava.

Målet med kvalitetsordninga er at ho skal bidra til å fremje kvalitet og seriøsitet blant alle aktørar i byggenæringa. Det er straffbart å misbruke merket.

KONTAKT OSS

Telefon: +47 22 47 56 00
Svartenesta for faglege spørsmål og om sentral godkjenning er åpen frå 10-14. Du kan sende oss ein epost:

E-post: post@dibk.no
Webansvarleg: nettredaktor@dibk.no

POSTADRESSE

Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO

BESØKSADRESSAR

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Organisasjonsnummer: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLAR

dibk.no brukar informasjonskapslar (cookies). Informasjonskapslane brukast til trafikkmåling og optimalisering av sida.