Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARE TREINDUSTRIER KAUPANGER AS

Organisasjonsnummer

991780750

Forretningsadresse

Bordvegen 2, 6854 KAUPANGER

Postadresse

Bordvegen 2, 6854 KAUPANGER

Antall lønnsmottakere

69

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.04.2023–28.04.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ARE TREINDUSTRIER KAUPANGER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2