Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

EKTVEDT AS

Organisasjonsnummer

990978484

Forretningsadresse

Jarlsberggata 51, 3170 SEM

Postadresse

Jarlsberggata 51, 3170 SEM

Webside

sektvedt.no

Antall lønnsmottakere

32

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.03.2022–07.03.2025

Godkjent opplæringsbedrift

EKTVEDT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2