Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

EKTVEDT AS

Organisasjonsnummer

990978484

Forretningsadresse

Jarlsberggata 51, 3170 SEM

Postadresse

Jarlsberggata 51, 3170 SEM

Webside

sektvedt.no

Antall lønnsmottakere

32

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.03.2022–07.03.2025

Godkjent opplæringsbedrift

EKTVEDT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2