Central approval for companies

Back to search

EKTVEDT AS

Organizational number

990978484

Business address

Jarlsberggata 51, 3170 SEM

Postal address

Jarlsberggata 51, 3170 SEM

Web page

sektvedt.no

Number of employees

32

The enterprise has central approval

Approval period: 07.03.2022–07.03.2025

Godkjent opplæringsbedrift

EKTVEDT AS is approved in the following areas:

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 1

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Utførende

Field area Murarbeid

Development class 1

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 2