Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ADVANSIA AS

Organisasjonsnummer

883889762

Forretningsadresse

Lilleakerveien 8, 0283 OSLO

Postadresse

Postboks 18, 0216 OSLO

Webside

www.advansia.no

Antall lønnsmottakere

555

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.09.2021–15.09.2024
ADVANSIA AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 3