Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ADVANSIA AS

Organisasjonsnummer

883889762

Forretningsadresse

Lilleakerveien 8, 0283 OSLO

Postadresse

Postboks 18, 0216 OSLO

Webside

www.advansia.no

Antall lønnsmottakere

555

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.09.2021–15.09.2024
ADVANSIA AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 3