Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

RAUGSTAD ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

998799228

Forretningsadresse

Markageilen 30, 4322 SANDNES

Postadresse

Markageilen 30, 4322 SANDNES

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.09.2021–14.09.2024
RAUGSTAD ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1