Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARNADAL ANLEGG AS

Organisasjonsnummer

998041538

Forretningsadresse

Borgeskogtoppen 9, 3160 STOKKE

Postadresse

Borgeskogtoppen 9, 3160 STOKKE

Antall lønnsmottakere

48

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.10.2021–28.10.2024

Godkjent opplæringsbedrift

ARNADAL ANLEGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3