Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALFA BYGG AS

Organisasjonsnummer

998009057

Forretningsadresse

Johan Ellingsens veg 7, 7562 HUNDHAMAREN

Postadresse

Johan Ellingsens veg 7, 7562 HUNDHAMAREN

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.10.2023–02.10.2026
ALFA BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1