Central approval for companies

Back to search

ALFA BYGG AS

Organizational number

998009057

Business address

Johan Ellingsens veg 7, 7562 HUNDHAMAREN

Postal address

Johan Ellingsens veg 7, 7562 HUNDHAMAREN

Number of employees

1

The enterprise has central approval

Approval period: 02.10.2023–02.10.2026
ALFA BYGG AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 1

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 1

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Våtrom (i boliger)

Development class 1