Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BETTUM AS

Organisasjonsnummer

997897587

Forretningsadresse

Kathrineborggata 36, 3208 SANDEFJORD

Postadresse

Kathrineborggata 36, 3208 SANDEFJORD

Antall lønnsmottakere

2

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.01.2024–24.01.2027
BETTUM AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2