Central approval for companies

Back to search

BETTUM AS

Organizational number

997897587

Business address

Kathrineborggata 36, 3208 SANDEFJORD

Postal address

Kathrineborggata 36, 3208 SANDEFJORD

Number of employees

2

The enterprise has central approval

Approval period: 24.01.2024–24.01.2027
BETTUM AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Arkitektur

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Brannkonsept

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Bygningsfysikk

Development class 2

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 2

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Overordnet ansvar for kontroll

Development class 2