Sentral godkjenning av føretak

CONCRETE STRUCTURES AS

Organisasjonsnummer
995981742
Forretningsadresse
Oksenøyveien 10, 1366 LYSAKER
Postadresse
Postboks 74, 1325 LYSAKER
Webside
www.concretestructures.no
Antall lønnsmottakere
13

Godkjenningsperiode:
25.04.2019–25.04.2022

 Yrkesskadeforsikring

 Ansvarsforsikring

CONCRETE STRUCTURES AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Funksjon: ProsjekterendeFagområde: KonstruksjonssikkerhetTiltaksklasse: 3Vis betydningSkjul betydning

Prosjekterende, tiltaksklasse 3

No Approval Area Description Found