Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

CONCRETE STRUCTURES AS

Organisasjonsnummer

995981742

Forretningsadresse

Oksenøyveien 8, 1366 LYSAKER

Postadresse

Postboks 74, 1325 LYSAKER

Webside

www.concretestructures.no

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.03.2022–31.03.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

CONCRETE STRUCTURES AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3