Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

NORSJØ ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

995711664

Forretningsadresse

Strannavegen 460, 3810 GVARV

Postadresse

Strannavegen 460, 3810 GVARV

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.04.2023–20.04.2026
NORSJØ ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1