Central approval for companies

Back to search

NORSJØ ARKITEKTER AS

Organizational number

995711664

Business address

Strannavegen 460, 3810 GVARV

Postal address

Strannavegen 460, 3810 GVARV

Number of employees

2

The enterprise has central approval

Approval period: 20.04.2023–20.04.2026
NORSJØ ARKITEKTER AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Arkitektur

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Brannkonsept

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Bygningsfysikk

Development class 1