Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BYGGHUSET AS

Organisasjonsnummer

994486705

Forretningsadresse

Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN

Postadresse

Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN

Webside

www.bygghuset.no

Antall lønnsmottakere

9

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.05.2022–04.05.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

BYGGHUSET AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1