Central approval for companies

Back to search

BYGGHUSET AS

Organizational number

994486705

Business address

Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN

Postal address

Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN

Web page

www.bygghuset.no

Number of employees

9

The enterprise has central approval

Approval period: 04.05.2022–04.05.2025

Liability insurance

Occupational injury insurance

BYGGHUSET AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Arkitektur

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Bygningsfysikk

Development class 1

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 1

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Våtrom (i boliger)

Development class 1

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Lufttetthet (i nye boliger)

Development class 1