Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AABERG EIENDOMSDRIFT AS

Organisasjonsnummer

994066072

Forretningsadresse

St. Olavs plass 3, 0165 OSLO

Postadresse

Postboks 7123 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Antall lønnsmottakere

13

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.08.2023–16.08.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AABERG EIENDOMSDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1