Central approval for companies

Back to search

AABERG EIENDOMSDRIFT AS

Organizational number

994066072

Business address

St. Olavs plass 3, 0165 OSLO

Postal address

Postboks 7123 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Number of employees

13

The enterprise has central approval

Approval period: 16.08.2023–16.08.2026

Occupational injury insurance

Liability insurance

AABERG EIENDOMSDRIFT AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Arkitektur

Development class 2

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 1