Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

VEUM MASKIN AS

Organisasjonsnummer

991223169

Forretningsadresse

Røneidsgrandane 9, 6868 GAUPNE

Postadresse

Røneidsgrandane 9, 6868 GAUPNE

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.04.2024–10.04.2027

Godkjent opplæringsbedrift

VEUM MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1