Central approval for companies

Back to search

VEUM MASKIN AS

Organizational number

991223169

Business address

Røneidsgrandane 9, 6868 GAUPNE

Postal address

Røneidsgrandane 9, 6868 GAUPNE

Number of employees

4

The enterprise has central approval

Approval period: 10.04.2024–10.04.2027

Godkjent opplæringsbedrift

VEUM MASKIN AS is approved in the following areas:

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 2

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 1