Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

EGERCONSULT AS

Organisasjonsnummer

989932551

Forretningsadresse

Elganeveien 1, 4373 EGERSUND

Postadresse

Elganeveien 1, 4373 EGERSUND

Webside

www.egerconsult.no

Antall lønnsmottakere

12

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.05.2024–06.05.2027
EGERCONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 3