Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

EGERCONSULT AS

Organisasjonsnummer

989932551

Forretningsadresse

Elganeveien 1, 4373 EGERSUND

Postadresse

Elganeveien 1, 4373 EGERSUND

Webside

www.egerconsult.no

Antall lønnsmottakere

12

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.06.2021–01.06.2024
EGERCONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 2