Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HORDALAND RØRTEKNIKK AS

Organisasjonsnummer

989364669

Forretningsadresse

Holsundvegen 285, Nore Fusa Industriområde, 5642 HOLMEFJORD

Postadresse

Holsundvegen 285, Nore Fusa Industriområde, 5642 HOLMEFJORD

Antall lønnsmottakere

36

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.06.2023–05.06.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

HORDALAND RØRTEKNIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1