Central approval for companies

Back to search

HORDALAND RØRTEKNIKK AS

Organizational number

989364669

Business address

Holsundvegen 285, Nore Fusa Industriområde, 5642 HOLMEFJORD

Postal address

Holsundvegen 285, Nore Fusa Industriområde, 5642 HOLMEFJORD

Number of employees

38

The enterprise has central approval

Approval period: 05.06.2023–05.06.2026

Occupational injury insurance

Liability insurance

Godkjent opplæringsbedrift

HORDALAND RØRTEKNIKK AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Sanitærinstallasjoner

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Varme- og kuldeinstallasjoner

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 1

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 1

Function Utførende

Field area Sanitærinstallasjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Varme- og kuldeinstallasjoner

Development class 1

Function Utførende

Field area Slukkeinstallasjoner

Development class 1