Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ÅGE HAVERSTAD AS

Organisasjonsnummer

989063030

Forretningsadresse

Servicevegen 41, 2640 VINSTRA

Postadresse

Servicevegen 41, 2640 VINSTRA

Antall lønnsmottakere

41

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.09.2022–02.09.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ÅGE HAVERSTAD AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1