Central approval for companies

Back to search

ÅGE HAVERSTAD AS

Organizational number

989063030

Business address

Servicevegen 41, 2640 VINSTRA

Postal address

Servicevegen 41, 2640 VINSTRA

Number of employees

41

The enterprise has central approval

Approval period: 02.09.2022–02.09.2025

Occupational injury insurance

Liability insurance

Godkjent opplæringsbedrift

ÅGE HAVERSTAD AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 1

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 2

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 3

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 3

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3

Function Utførende

Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Development class 1

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 1