Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AGDER VENTILASJON AS

Organisasjonsnummer

988222704

Forretningsadresse

Mjåvannsvegen 108, 4628 KRISTIANSAND S

Postadresse

Mjåvannsvegen 108, 4628 KRISTIANSAND S

Webside

www.agdervent.no

Antall lønnsmottakere

90

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.10.2022–21.10.2025

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AGDER VENTILASJON AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3