Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

IVAR TANUM ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

987837969

Forretningsadresse

Dråpen 9, 3036 DRAMMEN

Postadresse

Dråpen 9, 3036 DRAMMEN

Antall lønnsmottakere

26

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.08.2022–05.08.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

IVAR TANUM ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1