Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

DRUGLI MASKIN AS

Organisasjonsnummer

986977295

Forretningsadresse

Løkkenveien 294, 7332 LØKKEN VERK

Postadresse

Postboks 23, 7331 LØKKEN VERK

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.12.2021–29.12.2024

Godkjent opplæringsbedrift

DRUGLI MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2