Central approval for companies

Back to search

DRUGLI MASKIN AS

Organizational number

986977295

Business address

Løkkenveien 294, 7332 LØKKEN VERK

Postal address

Postboks 23, 7331 LØKKEN VERK

Number of employees

7

The enterprise has central approval

Approval period: 29.12.2021–29.12.2024

Godkjent opplæringsbedrift

DRUGLI MASKIN AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 1

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 1

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 2