Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

INNLANDSCONSULT AS

Organisasjonsnummer

986469028

Forretningsadresse

Bekkesvevegen 88, 2315 HAMAR

Postadresse

Bekkesvevegen 88, 2315 HAMAR

Webside

www.innlandsconsult.no

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.01.2022–14.01.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

INNLANDSCONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3