Central approval for companies

Back to search

INNLANDSCONSULT AS

Organizational number

986469028

Business address

Bekkesvevegen 88, 2315 HAMAR

Postal address

Bekkesvevegen 88, 2315 HAMAR

Web page

www.innlandsconsult.no

Number of employees

1

The enterprise has central approval

Approval period: 14.01.2022–14.01.2025

Liability insurance

Occupational injury insurance

INNLANDSCONSULT AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 3

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3