Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

LOSVIK BYGG AS

Organisasjonsnummer

985880018

Forretningsadresse

Millerjordneset 8, 8520 ANKENES

Postadresse

Postboks 17, 8501 NARVIK

Webside

www.losvikbygg.no

Antall lønnsmottakere

9

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.06.2023–01.06.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

LOSVIK BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1