Central approval for companies

Back to search

LOSVIK BYGG AS

Organizational number

985880018

Business address

Millerjordneset 8, 8520 ANKENES

Postal address

Postboks 17, 8501 NARVIK

Web page

www.losvikbygg.no

Number of employees

9

The enterprise has central approval

Approval period: 01.06.2023–01.06.2026

Occupational injury insurance

Liability insurance

Godkjent opplæringsbedrift

LOSVIK BYGG AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 3

Function Prosjekterende

Field area Arkitektur

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Oppmålingsteknisk prosjektering

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Brannkonsept

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Geoteknikk

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Bygningsfysikk

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Lydforhold og vibrasjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 2

Function Utførende

Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Development class 1

Function Utførende

Field area Taktekkingsarbeid

Development class 2

Function Utførende

Field area Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Development class 1

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 1

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Overordnet ansvar for kontroll

Development class 2

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Våtrom (i boliger)

Development class 1