Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ROMERIKE MASKIN AS

Organisasjonsnummer

985479569

Forretningsadresse

Nedre Hagaveg 19, 2150 ÅRNES

Postadresse

Nedre Hagaveg 19, 2150 ÅRNES

Antall lønnsmottakere

22

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.04.2024–18.04.2027

Godkjent opplæringsbedrift

ROMERIKE MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1