Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VÅLER BYGG AS

Organisasjonsnummer

984391412

Forretningsadresse

Rivenesvegen 29, 2436 VÅLER I SOLØR

Postadresse

Rivenesvegen 29, 2436 VÅLER I SOLØR

Antall lønnsmottakere

8

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.12.2023–29.12.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

VÅLER BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1