Central approval for companies

Back to search

VÅLER BYGG AS

Organizational number

984391412

Business address

Rivenesvegen 29, 2436 VÅLER I SOLØR

Postal address

Rivenesvegen 29, 2436 VÅLER I SOLØR

Number of employees

8

The enterprise has central approval

Approval period: 29.12.2023–29.12.2026

Liability insurance

Occupational injury insurance

Godkjent opplæringsbedrift

VÅLER BYGG AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 1