Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

KAUTOMASKIN AS

Organisasjonsnummer

983168272

Forretningsadresse

Bredbuktnesveien 44, 9522 KAUTOKEINO

Postadresse

Postboks 204, 9521 KAUTOKEINO

Webside

www.kautomaskin.no

Antall lønnsmottakere

18

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.05.2022–27.05.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

KAUTOMASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2