Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

KAUTOMASKIN AS

Organisasjonsnummer

983168272

Forretningsadresse

Bredbuktnesveien 44, 9522 KAUTOKEINO

Postadresse

Postboks 204, 9521 KAUTOKEINO

Webside

www.kautomaskin.no

Antall lønnsmottakere

18

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.05.2022–27.05.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

KAUTOMASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2