Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

RJ MASKIN Ronny Johannessen

Organisasjonsnummer

982567785

Forretningsadresse

Heivegen 217A, 3840 SELJORD

Postadresse

Heivegen 217A, 3840 SELJORD

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.06.2024–12.06.2027
RJ MASKIN Ronny Johannessen er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1