Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

RJ MASKIN Ronny Johannessen

Organisasjonsnummer

982567785

Forretningsadresse

Heivegen 217A, 3840 SELJORD

Postadresse

Heivegen 217A, 3840 SELJORD

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.06.2021–23.06.2024
RJ MASKIN Ronny Johannessen er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1