Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

KROON MASKIN AS

Organisasjonsnummer

980169227

Forretningsadresse

Skrautvålsvegen 65, 2900 FAGERNES

Postadresse

Skrautvålsvegen 65, 2900 FAGERNES

Antall lønnsmottakere

24

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.07.2023–12.07.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

KROON MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1