Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ENTREPRENØRSERVICE AS

Organisasjonsnummer

980015998

Forretningsadresse

Hornnes, 6815 FØRDE

Postadresse

Postboks 678, 6804 FØRDE

Webside

www.enservice.no

Antall lønnsmottakere

66

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.10.2022–04.10.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ENTREPRENØRSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2