Central approval for companies

Back to search

ENTREPRENØRSERVICE AS

Organizational number

980015998

Business address

Hornnes, 6815 FØRDE

Postal address

Postboks 678, 6804 FØRDE

Web page

www.enservice.no

Number of employees

63

The enterprise has central approval

Approval period: 04.10.2022–04.10.2025

Liability insurance

Occupational injury insurance

Godkjent opplæringsbedrift

ENTREPRENØRSERVICE AS is approved in the following areas:

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Oppmålingsteknisk prosjektering

Development class 1

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 1

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 3

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 2