Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

INGENIØR AARLAND AS

Organisasjonsnummer

979971044

Forretningsadresse

Leikvangvegen 32, 5111 BREISTEIN

Postadresse

Leikvangvegen 32, 5111 BREISTEIN

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.01.2023–30.01.2026
INGENIØR AARLAND AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2